Savon koulutuskuntayhtymä hyödyntää monipuolisesti HR-järjestelmän kyselytyökalua

Savon koulutuskuntayhtymä, eli Sakky on käyttänyt Arc Technologyn HR-järjestelmää vuodesta 2004 lähtien monipuolisesti henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin. Heillä HR-järjestelmä sisältää mm. henkilöstön perustietojen lisäksi paljon erilaisia HRD-prosesseja. Arcin HR-järjestelmän avulla Sakky toteuttaa esimerkiksi organisaation kehityskeskustelut, tavoitteiden asettamiset sekä niiden seurannat. Lisäksi heillä on käytössä työntekijöiden henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, roolipohjainen osaamisen hallinnan moduuli, koulutuskalenteri ja pätevyyksien sekä sertifikaattien hallinta. Näiden ohella myös HR-järjestelmän kyselytyökalu on ollut aktiivisessa käytössä.

Viimeisimmäksi HR-järjestelmän kysely-ympäristöä hyödynnettiin Sakkyllä työsuojeluvaalien äänestyksen toteuttamisessa. Sakkyn HR-järjestelmän pääkäyttäjä pystyi itsenäisesti rakentamaan haluamansa kaltaisen äänestyslomakkeen kyselytyökalun avulla. Kun kysely- tai tässä tapauksessa vaalilomake oli valmis, oli julkaisun aika. Vaalikutsut jaettiin järjestelmän avulla sähköpostilinkkeinä henkilöstölle ja jokaisella oli yksi ääni käytettävissään.

Sakkyn kokemukset työsuojeluvaalien äänestyksen toteuttamisesta HR-järjestelmän avulla olivat varsin positiiviset. Äänestys HR-järjestelmän avulla vapautti vaalien paikka- ja aikasidonnaisuudesta, jolloin esimerkiksi Sakkyn eri toimipisteistä oli mahdollista äänestää ilman toiselle paikkakunnalle matkustamista. Koska äänestys ei ollut fyysiseen ympäristöön sidottua, ei myöskään aikataululliset esteet koituneet ongelmaksi – jokainen äänestäjä pystyi antamaan äänensä itselle sopivana ajankohtana suoraan työpisteeltään.

Äänestyksen toteuttaminen HR-järjestelmän avulla säilytti myös kaikista oleellisimman, eli vaalisalaisuuden: yksittäisen äänestäjän valinta ei ollut nähtävissä edes pääkäyttäjälle. Arcin HR-järjestelmä mahdollistaa kaiken järjestelmässä olevan tiedon raportoinnin saman tien. Näin ollen myös äänestyksen tulos saatiin nopeasti selville äänestysajan päätyttyä yhtä nappia painamalla.

Tässä yksi asiakasesimerkki siitä, millaisissa eri tilanteissa Arcin HR-järjestelmän kyselytyökalua on mahdollista hyödyntää. Sakkylla kysely-ympäristö on ollut myös aktiivisessa käytössä myös opiskelijatyytyväisyyskyselyjen toteuttamisessa sekä erilaisissa yhteistyökyselyissä. Myöskin tämänkaltaisissa kyselyissä vastaajat kutsutaan vastaamaan sähköpostikutsulla ja pääkäyttäjällä on monipuolinen raportointimahdollisuus käytettävissään.

Taidot

Lähetetty

17.1.2019

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)