Etevan HRM-järjestelmä tukee ja tehostaa henkilöstöhallinnan prosesseja

Etevan HRM-järjestelmä tukee ja tehostaa henkilöstöhallinnan prosesseja

”Etevan HRM-järjestelmä on henkilöstöä, esimiehiä ja HR-yksikköä varten. Se tukee Etevan henkilöstöprosesseja ja tuottaa henkilöstötietoa koko palvelussuhteen elinkaaren ajalta. Virheet ovat vähentyneet ja läpimenoajat lyhentyneet. Järjestelmä antaa kattavasti tietoa Etevan strategiseen henkilöstöjohtamiseen”, iloitsee Etevan HR-päällikkö Iiris Hyppänen.

Eteva kuntayhtymä on suomalainen vammaispalvelujen tuottaja. Eteva tuottaa palveluja vuosittain noin 1600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Palveluja on myös mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Etevassa työskentelee 1300 henkilöä yli 22 kunnassa.
Etevan HR-prosessien sähköistäminen alkoi vuonna 2010. Aiemmin loma-anomukset, sairaslomailmoitukset ja uusien työsopimusten kirjoittaminen tehtiin paperilomakkeilla, usein esimiesten toimesta.

Nykyään selainpohjainen Arc Kide järjestelmä tukee esimiestyöskentelyä monin tavoin. Etevan Kide-järjestelmän perustana toimii resurssirekisteri, jonne on kirjattu kaikki Etevan työ- ja virkasuhteet. Vakanssirekisteri toimii pohjana rekrytointiesityksissä, hakuilmoitusten käsittelyssä sekä työsopimusprosessissa. Etevan organisaatiolle tyypilliset päällekkäiset palvelussuhteet ja sijaisuudet hallinnoidaan Kide-järjestelmän avulla.

Uusien työntekijöiden rekrytointivaiheessa järjestelmä tarjoaa monipuoliset välineet hakemusten analysointiin. Ohjattu työsopimuksen luominen sähköisesti varmistaa, että työsopimukseen täytetään tarvittavat tiedot. Etevassa työsopimusten käsittelyssä läpimenoajat ovat nopeutuneet sähköisen käsittelyn myötä.

Työsopimuksen luomisen jälkeen Kide-järjestelmä lähettää uuden työntekijän tiedot Etevan palkkajärjestelmään, jossa palvelussuhdetiedot luodaan palkanmaksua varten. Lisäksi Active Directory -integraatio perustaa uudelle työntekijälle sähköpostitilin sekä luo tarvittavat käyttöoikeudet verkkoresursseihin.

Arc Kide -järjestelmän monipuoliset raportointiominaisuudet ovat muuttaneet Etevan henkilöstöjohtamista merkittävästi sekä esimiesten että ylimmän johdon tasolla. Raportit mm. poissaoloista, resurssien täytöstä sekä osaamisesta tukevat henkilöstötiedon analysointia ja strategista suunnittelua sekä päivittäistä työtä. Henkilöstödata on jatkuvasti saatavilla.

Työntekijät näkevät järjestelmästä mm. omat tietonsa, lomaoikeudet sekä tekemiensä esitysten (poissaolot, vuosilomat yms.) tilat. Kehityskeskusteluraporttien, pätevyyshälytysten ja koulutustarjonnan myötä työntekijät saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

”Järjestelmä on muuttanut Etevan toimintatapoja merkittävästi.” vetää yhteen Etevan Iiris Hyppänen.

Please follow and like us:
Taidot

Lähetetty

17.1.2019

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)