Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK käyttää strategiseen johtamiseen Arc Technologyn Arc MyDay mobiilisovellusta. Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä painottaa selkeyttä, yksinkertaisuutta ja joustavuutta, jota tarvitaan niin johtamiseen kuin sitä toteuttaviin järjestelmiinkin.