Mikä on HR-järjestelmä?

 • HR-järjestelmä antaa henkilöstöhallinnon keskittyä ydintehtäväänsä henkilöstön asiantuntijana ja liiketoiminnan sekä strategian kumppanina
 • HR-järjestelmän avulla automatisoidaan sisäisiä rutiineja ja viedään organisaation HR-prosessit digitaaliseen muotoon
 • HR-järjestelmä vapauttaa aikaa ja resursseja henkilöstöresurssien suunnitteluun sekä henkilöstön kehittämisen tehtäviin

HR-järjestelmä tuottaa hyötyä koko organisaatiolle:

 • Sen avulla päästään eroon turhista Exceleistä, eivätkä staattiset rutiinit enää vie HR:n aikaa, kun sähköiset itsepalvelutoiminnot helpottavat HR-prosessien etenemistä
 • HR-prosessien läpimenoajat tehostuvat ja virheet sekä manuaalisen työn tarve vähenevät
 • Automaattiset hyväksyntä- ja hälytysketjut sekä muu operatiivisten prosessien sähköistäminen tukee esimiesten työtä
 • Lisäksi tiedon hallinta, ylläpito ja HR-tiedon raportointi yksinkertaistuvat, kun henkilöstötiedot siirretään sähköiseen muotoon ja hallitaan yhdessä järjestelmässä
  • Tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys paranevat myös yksittäisen työntekijän näkökulmasta, mikä kehittää työntekijäkokemusta

HR:n toiminta on parhaimmassa tapauksessa ketterää (agile), jolloin liiketoiminnan muutokset saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti.

HR-järjestelmän hyödyt liiketoiminnalle:

 • Auttaa organisaatiota vision ja strategian toteuttamisessa
 • Karsii turhia toimintoja, HR-prosessien automatisointi vapauttaa resursseja toiminnan kehittämiseen
 • Tukee henkilöstöjohtamisen arkea ja strategista suunnittelua
  • Kattavat ja reaaliaikaiset raportoinnin työkalut sekä HR-analytiikka ovat tärkeä osa HR:n liiketoiminnallista ulottuvuutta ja strategista roolia
  • Yhtenäistää organisaation toimintatapoja eri prosesseissa
  • Saattaa osaamisen läpinäkyväksi, ylläpitää ja kehittää sitä sekä linkittää organisaation osaaminen strategiaa tukevaksi
 • HR-tiedon valjastaminen johtamisen tueksi: reaaliaikainen henkilöstötiedon analysointi, tiedolla johtaminen, varhaisten signaalien havaitseminen
Seuraa meitä somessa

Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä osoitteessa

Bulevardi 7,
00120 Helsinki,
6 krs

Kuopion toimistomme sijaitsee osoitteessa

Microkatu 1,
70210 Kuopio
Technopolis

info [at] arctechno.com
Arc: +358 9 4242 990
Support: +358 40 0900 085